top of page
ZDRAVSTVENI ZAVOD BOSSMAN PETER

Dr. Bossman je začel svojo profesionalno pot v turistični in kasneje v splošni ambulanti v Luciji. Leta 1998 je ustanovil Zasebni zdravstveni zavod Bossman Peter in postopno razširil svojo zdravstveno dejavnost najprej na medicino dela, prometa in športa, kasneje še na medicinsko‑estetski program Skincare. V zavodu so zaposleni: zdravnik, specialist splošne medicine, zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa, diplomirana medicinska sestra in dva tehnika zdravstvene nege.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je prisluhniti in pomagati vsakemu uporabniku naših storitev do boljšega zdravja in povečane kvalitete življenja.

Vizija

Z osredotočenostjo na dobrobit vsakega uporabnika zdravstvenih storitev v Zavodu Bossman želimo biti sinonim za odličnost zdravstvenih storitev v Sloveniji in bližnji regiji.

Filozofija

Zasebni zdravsvteni zavod Bossman Peter je zgodba o predanosti, nesebičnosti, človečnosti in uspehu. V Zavodu želimo pomagati sočloveku, lajšati njegove stiske in predstavljati varni pristan pred včasih kruto realnostjo. Bistvo našega delovanja je obravnavanje ljudi ne glede na to kdo so ali od kod prihajajo. Vrednote, ki jih želimo širiti so vztrajnost tudi v težkih okoliščinah, borbenost, zato da bi premagali slaba obdobja, predvsem pa zaupanje kot temelj medčloveških odnosov.

bottom of page